Disclaimer

Svenska: 

Vår garanti gäller endast om produkten har kommit fram skadad eller ofullständig.

Dessutom kan kundresultaten variera. Vi garanterar inte att kunden kommer att få samma resultat som beskrivs på vår målsida eftersom detta varierar från person till person.

English:

Our money-back-guarantee only applies if the product arrived damaged or incomplete.

Further, customer results may vary. We do not guarantee that the customer gets the same results as described in our landing page, since this varies from person to person.